Voorbereidingen 500 jaar Grote Kerk Alkmaar in volle gang!

Eerste plannen krijgen vorm

Inmiddels weten veel inwoners dat in 2018 de Grote Kerk Alkmaar al 500 jaar over stad en land waakt. Een zeer goed bezochte en creatieve brainstorm in 2015 vormde de aftrap voor een bijzonder jubileumjaar. Inmiddels is de regiegroep flink aan de slag om samen met projectleider Sara Bletz het jubileumjaar in te vullen.

Een greep uit het programma
Projectleider Sara Bletz vertelt: “Een van de hoogtepunten in het jubileumjaar is de terugkeer van het beroemde altaarstuk van Maerten van Heemskerck. Het Stedelijk Museum heeft stevig onderhandeld met de collega’s in Zweden en het lijkt erop dat het werk na viereneenhalve eeuw tijdelijk terugkeert naar Alkmaar. In 2018 is het dan vanaf mei zes maanden lang te zien waar het ooit stond, de Grote Kerk Alkmaar.’’

Een ander letterlijk ‘hoogtepunt’ is een vieringplatform op grote hoogte. De regiegroep leden Gerjon Rooker en Rob de Vries berekenen de haalbaarheid van dit idee, waardoor 200 mensen tegelijk vanaf de Grote Kerk van een prachtig uitzicht over de stad kunnen genieten.

Het Stedelijk Museum opent het jubileumjaar met een tentoonstelling van internationale allure met werken van Van Ruysdael en Saenredam. Naast het centraal stellen van grote meesters, werken ook lokale partners mee aan het jubileumjaar. TAQA Theater De Vest presenteert een eigen familieproductie ‘Het mysterie van Alkmaar’, Het Grafisch Atelier werkt in de zomer twee weken lang in de kerk, Horizon voert een speciaal voor deze gelegenheid geschreven musical over Maria Tesselschade uit en in december is er de musical Scrooge, uitgevoerd door Superstar Productions.

Eerste plannen vanuit de regiegroep
De regiegroep bestaat uit Peter Blaauboer (directeur TAQA Theater de Vest / Grote Kerk Alkmaar), Anjo van der Ven (wethouder Cultuur), Ralph van Soomeren (directievoorzitter Rabobank Alkmaar), Rob de Vries (architect en bestuurslid Historische Vereniging Alkmaar), Gerjon Rooker (directeur Raadhuis creative agency), Helen Groves (cultuurondernemer Artiance / eigenaar Bureau Cultuur Hippie) en Gert van Kleef (secretaris).

In samenwerking met de vele partners maken zij zich hard om de projecten die benoemd zijn in de brainstorm ook daadwerkelijk te realiseren. 

Tot eind juni kunnen er per e-mail nieuwe projecten worden ingediend bij Sara Bletz, sbletz@grotekerk-alkmaar.nl

Want to know everything about Alkmaar?